ผู้สอน > อาจารย์ พี่แอม

อาจารย์ พี่แอม

การศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เอกการตลาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มัธยมปลาย The Prince Royal’s College Chiang Mai ประถมและมัธยมต้น Regina Coeli School Chiang Mai

การทำงาน

ผู้สอนมีอาชีพหลักเป็น Wedding Planner  ด้วยความสนใจในการเขียนตัวหนังสือสวยๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงาน จึงได้มีการฝึกประสบการณ์ผ่านการเรียนกับอาจารย์ชั้นนำทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ อาทิ mimin studio, typer, poogan, Logos Calligraphy และ Eleanor Winters

อื่นๆ