ผู้สอน > อาจารย์ พี่โย

อาจารย์ พี่โย

การศึกษา

จบปริญญาตรี​สาขา​ ออกแบบผลิตภัณฑ์​อุตสาหกรรม​ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์​และการออกแบบ​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยีราช​มงคล​รัตนโกสินทร์​

การทำงาน

ทำงานเป็นกราฟิก​ดีไซน์​และออกแบบผลิตภัณฑ์​ที่บริษัท​ ฉัตร​บิ๊ก​ไอเดีย​คัม​ทู​ไลฟ์​ 2ปี3เดือน​ ปัจจุบัน​ทำงานกรา​ฟิก​ดีไ

อื่นๆ